தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, February 07, 2007

கேஸ்ஹெட்ஜ்(cashedge) நிறுவனத்தில் ஜாவா வாய்ப்புகள்

1.


கேஸ்ஹெட்ஜ் நிறுவனத்தில் ஜாவா வில் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது

பணி: ஜாவா டெவலெப்பர்(Java devloper)
அனுபவம்:6 months - 1 year
தகுதிகள்: java ,core java


பணி:டெஸ்டிங்(white box and black boz testing
தகுதிகள்:white box and black boz testing
அனுபவம்:1 + years

பணியிடம் : சென்னை.

ரெசியூம்ஸ் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:tedujobs@gmail.com2.உங்களுக்கு ஜாவா,டாட் நெட் தெரியுமா?
உங்கள் ரெசியூம்ஸ் அனுப்புங்கள் hr@tnq.co.in என்ற முகவரிக்கு.

2 comments:

Hari said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Image Infotainment Ltd (An ISO 9001:2000 company) based in Chennai is interested to recruit freshers for the following positions:

1. Marketing executive - Graduate with good communication skills
2. Multimedia faculty - Graduates with knowledge in software like Photoshop, Flash, Dreamweaver, 3D Studio max, Maya, Combustion. Candidates having a portfolio will be favourably considered.

Interested candidates can send in their latest CV's to hr@imageil.com

--VENDAN