தேடுதல் வேட்டை

Thursday, March 15, 2007

தயாள் இண்போடெக் - 2007 இளம்பொறியாளர்கள்

தயாள் இண்போடெக் - 2007 இளம்பொறியாளர்கள்

தேவையான தகுதிகள்:

1.Sharp candidate with good analytical , problem solving, and communication skills
2.Good knowledge on C++/Java
3.Good academic records
4.Candidates pursing final year B.E/B.Tech(IT, CSE, ECE) , MCA , M.Sc (CSC, IT) are preferred

தேர்வு முறை :

1.Online Test for 1hr 30 Min
i.Reasoning, Analytical problems etc..
ii.Fundamentals of Computes
iii.C++ / Java ( Choose either C++ or java)
2.Technical Round I
3.Technical Round II
4.Personal / HR

டெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக தேவையானவை

1.Resume with self attested passport size photo
2.College ID card
3.Authorized letter from placement officers

உங்கள் ரெஸ்யூமை மின்னஞ்சல் செய்யவேண்டிய முகவரி careers@dhyanit.com

டெஸ்ட் தேதிகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்..

வாழ்த்துக்கள்...!!

No comments: