தேடுதல் வேட்டை

Wednesday, March 21, 2007

IT Help Desk - இளம்பொறியாளர்கள் - ஐ.பி.எம்

 

 

நிறுவனம்: IBM India Pvt Ltd

 

முன் அனுபவம்: 0-2 Years

 

சிறப்பு தகுதிகள்: Candidates should have excellent communication skill

 

கல்வித்தகுதி: Any Graduate / Diploma holders

 

எங்கே பணி: Bangalore & Hyderabad

 

எங்கே அனுப்புவது: rajeeaga@in.ibm.com

 

என்ன சப்ஜெக்ட் : TMI-Fresehers(IT Help Desk)

 

தொடர்புக்கு எண்: 0124-4136548

 

Kindly go through the job description for your convenience

 

மேல்விவரம்:

Its a help desk profiles where the candidates are suppose to take the calls from client/customers/companies working for IBM who may be in UK/US/India.The calls will be dealing with trouble shooting of problems related to server/operating systems/hardware/basic networking problems.

It can be a night shift / 24 x 7 job.

It involves remote Infrastructure support delivery,perform problem cause analysis, resolve routine cstmer problem & ability to Identify Opportunity & Implement Process Improvements.

 

English: Fluent (Must)

 

Note: We are looking for freshers for this requirment provided the candidates should have excellent communication skill & basic technical knowledge in terms of operating systems, servers, hardware and troubleshooting.

 

வாழ்த்துக்கள்

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

No comments: