தேடுதல் வேட்டை

Sunday, March 25, 2007

இளம்பொறியாளர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்க்ரைப் செய்யவேண்டிய தளம்

இளம்பொறியாளர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்க்ரைப் செய்யவேண்டிய தளம்

பல தளங்கள் வேலைவாய்ப்பு தேடுபவர்களுக்காகாவும் இளம்பொறியாளர்களுக்காக செயல்பட்டுவந்தாலும் இந்த குறிப்பிட்ட தளம் சிறப்பானதாக உள்ளது. இந்த தளத்தில் உடனடியாக பல தகவல்கள் வருகின்றன. சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் வசதி உள்ளது. ஒரு முறை உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி கொடுக்கப்பட்டால் மின்னஞ்சலுக்கே பதிவுகள் வந்துசேரும்.

முகவரி : http://walkin.wordpress.com


வாழ்த்துக்கள்..

#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

1 comment:

Anonymous said...

http://walkin.wordpress.com/subscribe/

use this link