தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, January 02, 2007

27/7 கஸ்டமர்கேர் - பி.பி.ஓ பணிகள்

பணி பெயர்: கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிகியூடிவ்

நிறுவனத்தின் பெயர்: 24/7 Customer (Listed as the Top 5 Hot Player in the Offshore Outsourcing World, Business Week, 2006)

முன் அனுபவம்:

இளங்கலை முடித்தவர்கள் (முன் அனுபவம் தேவையில்லை - இருந்தால் விரும்பத்தக்கது) - கணினி அறிவு விரும்பத்தக்கது..

* Also undergraduates with ITES experience can apply.


விரும்பத்தக்க தகுதிகள்:

Good listening & comprehension skills.
Good analytical & problem-solivng skills

எங்கே பணி: Hyderabad

எங்கே அனுப்பவேண்டும் உங்கள் விவரங்களை: careers@247customer.com

வாழ்த்துக்கள் !!!!!!

1 comment:

நாடோடி said...

27/7 இல்ல 24/7