தேடுதல் வேட்டை

Thursday, January 04, 2007

HCL - சென்னை (டெஸ்டிங்/.நெட்/சி++/ஜாவா)

ஹெச்.சி.எல் சென்னையில் தனது நிறுவனத்தின் தேவைக்காக நேரடித்தேர்வு முறையில் பணியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது. ஜனவரி ஆறாம் தேதி நேர்முக தேர்வுக்கு நாள் குறித்துள்ளது...உங்கள் தகவல்களை முதலில் அவர்கள் சொல்லும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பினால், கால் லெட்டர் அனுப்புவார்கள்...!! அதனால் கட்டற்ற நேர்முக தேர்வுகளில் (Open Walk In) வரும் பெருங்கூட்டம் இராது...!!!

தேவையான அனுபவம்: 2 – 6 years
இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் தகுதி: .Net / Java / C++ / Testing.

நாள்: 6th Jan 2007
எங்கே: தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ப்ரொபைல்தாரர்களுக்கு மின்னஞ்சலில் அறிவிக்கப்படும்.

எப்படி அனுகுவது: உங்கள் தகவலறிக்கையை (Profile) Bosky.behl@hcl.in

No comments: