தேடுதல் வேட்டை

Tuesday, November 28, 2006

விப்ரோ பி.காம் படித்தவர்களை அழைக்கிறது

Opportunities for B.Com Freshers

Job Code

34656 - Support Analyst - Utilities

Job Description
The selected candidate would be responsible for:


1. Supporting the global customers (business planners) in their Fiscal / Financial Models built using the IT products

2. Resolving queries and issues during the support of Fiscal / Financial Models

3. Helping in analysis & interpretation of changes requested by customers in their fiscal / financial spreadsheets

4. Incorporating changes to the Models built in the system and testing the same

Requirement

Good understanding of Finance & Accounting principles
Good knowledge of spreadsheet analysis of Financial Statements
Good communication skills (written & verbal)
Flair and interest to learn & work with IT products

Qualification BCom, 2006 Passouts ONLY

Minimum Score 60% aggregate in 10th, 12th and graduation

Experience NIL

Division Utilities

Work Location Bangalore

Last Application Date 3rd December, 2006

HOW TO APPLY?

Candidates, who fulfill the above eligibility criteria, can apply Online under the Fresher Section at

http://careers.wipro.com

Shorlisted candidates will be intimated through email about the Test Date and Venue

1 comment:

ரவிசங்கர் said...

நல்ல வலைப்பதிவு, தொடர்ந்து இதைச் செய்யுங்கள். பொறியியல், பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இயலும் என்றாலும், முடிந்தவரை வேலைவாய்ப்புத் தகவல்களை தமிழிலும் தரலாம். இது ஆங்கிலம் அறியாத நம் உறவினர்கள், நண்பர்கள் இச்செய்திகளைப் படித்து நமக்குத் தெரியப்படுத்த உதவும்